Asked questions over Algemeen

Mijn paspoort is geen 6 maanden meer geldig moet zijn na terugkeer uit het land van bestemming. Is het echt noodzakelijk om een nieuw paspoort aan te vragen?

Ja, de ambassades zijn zeer strikt in het naleven van deze geldigheidstermijnen. Zelfs al is uw paspoort geldig tot 1 week voor de desbetreffende datum zal uw visumaanvraag zal bijna zeker geweigerd worden.

Is er een mogelijkheid om mijn visum sneller te verkrijgen dan volgens de gewone procedure?

Ja, in de meeste gevallen kan dit wel. De meeste ambassades maken uitzonderingen op de normale leveringstermijnen. Er zal dan wel een extra kost worden aangerekend, zowel door de ambassade als door ons. De tarieven kan u terugvinden bij ‘kosten’. Om de ambassadetarieven van uw visum te kennen kan u ons altijd contacteren via mail info@d-dplus.be of op het nummer 011/806.510

Word ik op de hoogte gebracht van de status van mijn visumaanvraag?

U wordt alleen verwittigd als er iets niet in orde is met het visum, of als wij extra informatie nodig hebben. Indien alles regulier verloopt verneemt u van ons alleen de verwachte leveringsdatum.

Authorisatie van de aanvrager voor D&D Plus

Het document "Authorization to submit the application on behalf of the applicant" kan u hier terugvinden.